Patronat

Patronat nad konferencją objęli

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Sławomir Ratajski

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch