Program

Dzień 1 – 17.09.2019 (wtorek)

Godzina 10:00 – oficjalne otwarcie konferencji.

Godzina 10:30  – prof. Grzegorz Przebinda (Kraków, Krosno, PWSZ im. S. Pigonia, UJ),
Nadzieja w Innym Świecie
Spotkanie Herlinga z Szałamowem

Godzina 11:10 – prof. Roman Sosnowski (Kraków, UJ),
Moje spotkanie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim w Neapolu (1992)

Godzina 11:30 – prof. Janusz Gruchała (Kraków, UJ),
Uzupełnienie do bibliografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Godzina 12:10 – red. Elżbieta Sawicka (Warszawa, była redaktor naczelna „Plusa-Minusa”)
Po rozstaniu z «Kulturą» paryską. Ostatnie lata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wspomnienie

Dyskusja

Przerwa obiadowa 13:30-14:30

Godzina 14:30 – prof. Irina Adelgejm (Moskwa, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk),
«Twarz Boga, twarz Losu». Cień terremoto jako źródło adaptacji

Godzina 15:10 – prof. Feliks Tomaszewski (Gdańsk, UG),
Gustaw Herling-Grudziński a Izaak Babel

Dyskusja

Dzień 2 – 18.09.2019 (środa)

Godzina 9:30 Otwarcie drugiego dnia konferencji

Godzina 9:40 – prof. Tadeusz Sucharski (Słupsk, Akademia Pomorska),
Czy «Inny świat» jest inny, czyli dzieło Herlinga-Grudzińskiego na tle łagrowej literatury polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej

Godzina 10:20 – dr Izabela Sariusz-Skąpska (Kraków, SPI Znak, Federacja Rodzin Katyńskich)
Pamięć zakłamana, pamięć odzyskana, pamięć zbanalizowana – na przykładzie doświadczenia Zbrodni Katyńskiej

Dyskusja

Przerwa na kawę

Godzina 12:00 – prof. Leonid Malcew (Kaliningrad, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta)
Gustaw Herling-Grudziński wobec twórczości Borisa Pasternaka

Godzina 12:40 – mgr Jędrzej Piekara (Lublin, KUL)
Gustaw Herling-Grudziński i Michaił Heller – trzy dekady przyjaźni i współpracy

Godzina 13:20 – dr Jacek Hajduk (Kraków, UJ),
Kamienny Budda, czyli Gustaw Herling-Grudziński w Birmie

Dyskusja

Godzina 14:10 oficjalne zakończenie konferencji

Obiad.